Vyberte si z ponuky nástrojov Facet5

Počas životného cyklu zamestnanca môžete využiť viacero nástrojov. Otestovať jeho osobnosť však stačí raz!

facet5-ico

Facet5 Profil

Facet5 patrí k najmodernejším nástrojom merania ľudského potenciálu v súčasnosti. Prináša spôsob ako prehľadne a cielene riadiť životný cyklus zamestnanca, vykresľuje jeho motivačné faktory a podáva celkový prehľad o jeho ďalšom rozvoji. Viac o produkte ->

facet5-audition

Facet5 Audition

Modul Audition umožňuje personalistom efektívny nábor zamestnancov, identifikovať talenty a lepšie sa rozhodnúť vo výberovom konaní.  Viac o produkte ->

facet5-backdrop

Facet5 BackDrop

Facet5 BackDrop pomáha definovať a porovnávať východzí a ideálny stav organizačnej kultúry. Poskytuje detailný prehľad toho, ako je daná organizácia vnímaná, ako by ju chcel vidieť firemný manažment, zamestnanci a zákazníci. Viac o produkte ->

facet5-leadingedge

Facet5 Leading Edge

Jeho výstupy ukážu najmä manažérom, aký prístup najefektívnejšie motivuje jednotlivca k čo najväčším výkonom v práci. Viac o produkte ->

facet5-searchlight

Facet5 Searchlight

Prináša prehľad najsilnejších stránok jednotlivca a jeho vplyv na organizáciu. Viac o produkte ->

facet5-slr

Facet5 SLR

Modul Strategických schopností lídra (SLR) je proces, ktorý v sebe spája a kombinuje filozofiu Facet5 Osobnostného profilu, a tzv. techniky „360° hodnotenie správania“, a to v prirodzenom, ľahko čitateľnom jazyku. Viac o produkte ->

superskills

Facet5 SuperSkills

Facet5 Super-Skills je osobnostný profil zameraný na 5 super zručností jednotlivca , ktoré tvoria základ efektívnej medziľudskej komunikácie. Na základe anaýzy osobnostných čŕt jednotlivca dokáže profil vytvoriť pravdepodobné tendencie jeho správania sa počas konverzácie. Viac o produkte ->

facet5-teamscape-e1579787707152

Facet5 TeamScape

Proces, ktorý využíva vzájomne kombinované osobnostné profily Facet5 pre účely rozvoja tímu. Jasne ukazuje kultúru tímu, tímovú dynamiku, efektínosť pracovných vzťahov a efektívne riadené pracovné činnosti . Viac o produkte ->

Potrebovali by ste poradiť s výberom?