Na čo slúži nástroj Facet5?

Facet5 je jedným z najmodernejších a najpokrokovejších nástrojov na meranie osobnosti, ktorý je v súčasnosti na trhu. Je používaný vo firemnom prostredí a poradenstve po celom svete.

Využíva silu osobnosti, podporuje spoločnosti k využívaniu plného potenciálu ľudských schopností a riadeniu investovaného kapitálu do ľudských zdrojov.

Základná charakteristika

Facet5 je online platforma špeciálne navrhnutá psychológmi, opierajúca sa o overenú psychologickú teóriu piatich faktorov osobnosti “Big 5”.

Systém Facet5 bol vyvinutý v reakcii na požiadavky klientov na získanie okamžitých a praktických informácií na pomoc organizáciám pri rozhodovaní. Umožňuje v zrozumiteľnom jazyku porozumieť jednotlivým úrovniam chovania a ukazuje, čo je prostredníctvom jeho využívania možné dosiahnuť v rozvoji ľudského potenciálu. Je to nástroj pozitívne prijímaný jednotlivcami, tímami a spoločnosťami po celom svete, dostupný online v 34 jazykoch.

Ukazuje ako sa ľudia odlišujú v chovaní, motivácii a postojoch, v rôznych pracovných modeloch a ukazuje zmeny, ktoré môžu byť dosiahnuté zmenou zabehnutých modelov chovania.

Poznajte potenciál vašich zamestnancov

Facet5 umožňuje efektívne riadenie ľudského kapitálu vo všetkých fázach životného cyklu zamestnanca. Od prijímacieho konania až po ukončenie pracovného vzťahu. Je využiteľný pri vytváraní pracovných tímov, na optimálnu adaptáciu nového zamestnanca pri rozvoji lídrov, talent managemente a zmene firemnej kultúry. Nákladovo výhodné, opätovné využívanie získaných dát, umožňuje organizáciám odhaľovať potenciál nielen ich zamestnancov, ale aj ich investícii.

Zdroje a podpora

Nástroj je možné používať po absolvovaní akreditácie formou dvojdňového workshopu alebo prostredníctvom už akreditovaných konzultantov a koučov. Akreditáciou získate prístup k rozsiahlej škále on-line zdrojov a výukových materiálov.