Facet5 Teamscape

Facet5 TeamScape

Teamscape v praxi

Integrácia sales tímu

Ľudia prevažne spolupracujú s inými ľuďmi: kolegami, investormi a zákazníkmi, s cieľom dosiahnuť výsledky. Znalosť toho, ako využiť rôzne behaviorálne štýly ku zvládnutiu komplexných projektov, riešeniu konfliktov, zapojeniu zúčastnených strán a zvládania stresu, pomáha efektívnejšie dosiahnuť požadované výsledky.

Facet5 TeamScape modul je založený na unikátnom modeli pracovného cyklu, pomocou ktorého zdôrazňuje, ako si jednotlivci budú prirodzene vyberať to, akým spôsobom si zorganizujú svoju prácu, zvládnu konflikty, ako budú reagovať na stres a tlak.

Model sa skladá zo štyroch fáz:

 • Generovanie nápadov (možnosti verzus praktickosť)
 • Hodnotenie (evolúcia verzus revolúcia)
 • Proces rozhodovania (rozhodovanie verzus reflexia)
 • Implementácia (realizácia verzus pochopenie)

TeamScape proces začína dokončením Facet5 Osobnostného profilu každým účastníkom. Údaje účastníkov sa rýchlo dátovo agregujú do TeamScape projektu, ktorý umožní hlbšiu analýzu s bohatou grafickou prezentáciou. TeamScape tiež poskytuje jedinečnú schopnosť získať spätnú väzbu 360 ako ďalšie zdokonalenie efektivity vývoja akéhokoľvek tímu. Tento externý pohľad, okrem toho, ktorý vyvodzuje Facet5, poskytuje účastníkom dôkazy o tom, ako sa chovajú v pracovnom kontexte.

Kľúčové vlastnosti a výhody

 • Založený na Facet5, nástroji pre meranie osobnosti, ktorý presne opisuje, vysvetľuje a predpovedá správanie účastníkov tímu.
 • Komplexná rada dátových súborov so zameraním na zlepšenie porozumenia a výkonnosť tímu.
 • Rozsiahle on-line zdroje, určené na podporu akéhokoľvek typu tímu, vrátane návodu na workshopy a cvičenia.
 • Webový zber dát pre použitie online.
 • Facet5 Osobnostný profil môže byť využitý vo viac ako 30 rôznych jazykoch, TeamScape je preložený do 17 jazykov.
 • Výsledky sú k dispozícii v reálnom čase, k rýchlemu stiahnutiu a efektívnemu použitiu
 • Výsledná správa TeamScape zobrazí každý individuálny profil a preferencie vo vzťahu k celej testovanej skupine.