Facet5 SLR

Facet5 SLR

Modul Strategických schopností lídra (ďalej len SLR) je proces, ktorý v sebe spája a kombinuje filozofiu Facet5 Osobnostného profilu, a tzv. techniky „360° hodnotenie správania“, a to v prirodzenom, ľahko čitateľnom jazyku. Unikátna kombinácia analýzy osobnosti a dát z techniky 360° sa opiera o rozsiahle databázy existujúcich leadership dát a o mocný prediktívny mechanizmus, čo znamená, že SLR analyzuje a predpovedá leadership správanie a rozvoj ako žiadny iný nástroj.

Modul SLR zhromažďuje informácie o očakávanom správaní zamestnancov pomocou Osobnostného profilu Facet5 a spája ho s aktuálnym hodnotením správania (prostredníctvom SLR dotazníka) od kolegov, priamych nadriadených, podriadených a ostatných. Základ techník SLR je postavený na modeli Bernarda Basse o Transformačnom a Transakčnom Leadershipu:

 1. Vytvorenie vízie
 2. Stimulácia prostredia
 3. Správanie sa k ľuďom ako jednotlivcom
 4. Sledovanie výkonu
 5. Stanovenie cieľov
 6. Poskytovanie spätnej väzby
 7. Rozvoj kariéry

Súhrnná správa tiež ukazuje kvalitatívne komentáre voľného textu od hodnotiteľov, čo poskytuje ďalšiu hĺbku a prehľad o tom, ako sa správajú v práci.

Kľúčové vlastnosti a výhody SLR

 • Založený na Facet5, nástroji pre meranie osobnosti, ktorý presne popisuje, vysvetľuje a predpovedá správanie.
 • 360° dotazník založený na teórii transformačného a transakčného leadershipu.
 • Kombinácia predpokladaného štýlu vedenia s prehľadom hodnoteného výkonu zamestnanca.
 • Grafické zhrnutie predpokladaného vs. skutočného výkonu s návodom na to, ako zaistiť ďalší rozvoj leadershipu.
 • Online prepojenie so zberom dát z mnohých zemí sveta.
 • SLR prieskum je používaný v 10tich jazykových mutáciách (výsledné správy v ôsmych)
 • Výsledky je možné ihneď stiahnuť pre ich efektívne použitie.