Facet5 Audition

Facet5 Audition

Modul Audition je špičkový online nástroj, ktorý umožňuje efektívny nábor zamestnancov, identifikovať talenty a lepšie sa rozhodnúť pri výbere uchádzača pri plánovaní nástupníctva.

Modul Audition vo Vašej firme

Rozhodnutie o výbere kandidátov je často spojené s komplexnou sieťou informácií. Predchádzajúce úspechy kandidáta, jeho kompetencie a technické znalosti je potrebné objektívne posúdiť. Overovanie  referencií často pridáva na zložitosti celého procesu. Modul Facet5 Audition zefektívňuje spôsob toho, ako presne organizácia definuje to, aký typ kandidáta je najvhodnejší na danú pozíciu, ako má pracovať v tíme a čo je tiež často podceňované, ako zapadne do zavedenej firemnej kultúry. Modul tiež poskytuje užitočné informácie o tom, ktoré osobné atribúty kandidáta môžu napomáhať alebo brániť úspechu na danej pozícii, v tíme a v celej organizácii.

Kľúčové vlastnosti a výhody modulu Audition:

  • Založený na Facet5, nástrojmi pre meranie osobnosti, ktorý presne popisuje, vysvetľuje a predpovedá správanie.
  • Ľahko čitateľné správy pre efektívne rozhodovanie v náborovom procese.
  • Webový zber dát pre najefektívnejšiu a rýchlu analýzu a následné vyhodnotenie.
  • Výsledky sú k dispozícii v reálnom čase k rýchlemu stiahnutiu a použitiu 
  • Modul obsahuje „knižnicu“ šablón Audition, ktoré možno využiť
  • Uľahčuje proces konzistentného výberového konania a nastavenia nových procesov, ktoré ide ľahko integrovať do tých existujúcich. Manažérom poskytne návod na to, ako viesť pohovory a zmysluplne porovnať kvality vybraných kandidátov, vrátane asistencie pri overovaní referencií.