Home 2 Czech

Facet5 je jedným z najmodernejších a najpokrokovejších nástrojov na meranie osobnosti, ktorý je v súčasnosti na trhu. Je používaný vo firemnom prostredí a poradenstve po celom svete.

 

Využíva silu osobnosti, podporuje spoločnosti k využívaniu plného potenciálu ľudských schopností a riadeniu investovaného kapitálu do ľudských zdrojov.

Základná charakteristika

Facet5 je online platforma špeciálne navrhnutá psychológmi, opierajúca sa o overenú psychologickú teóriu piatich faktorov osobnosti „Big 5“.

 

Systém Facet5 bol vyvinutý v reakcii na požiadavky klientov na získanie okamžitých a praktických informácií na pomoc organizáciám pri rozhodovaní. Umožňuje v zrozumiteľnom jazyku porozumieť jednotlivým úrovniam chovania a ukazuje, čo je prostredníctvom jeho využívania možné dosiahnuť v rozvoji ľudského potenciálu. Je to nástroj pozitívne prijímaný jednotlivcami, tímami a spoločnosťami po celom svete, dostupný online v 34 jazykoch.

 

Ukazuje ako sa ľudia odlišujú v chovaní, motivácii a postojoch, v rôznych pracovných modeloch a ukazuje zmeny, ktoré môžu byť dosiahnuté zmenou zabehnutých modelov chovania.

Životný cyklus ako celok

Facet5 je jednoducho a účinne uplatňovaný vrámci celého pracovného a životného cyklu zamestnanca. Od prijímacieho konania až po ukončenie pracovného vzťahu. Je využiteľný pri vytváraní pracovných tímov, na optimálnu adaptáciu nového zamestnanca pri rozvoji lídrov, talent managemente a zmene firemnej kultúry.

Zdroje a podpora

Nástroj je možné používať po absolvovaní akreditácie formou dvojdňového workshopu alebo prostredníctvom už akreditovaných konzultantov a koučov. Akreditáciou získate prístup k rozsiahlej škále on-line zdrojov a výukových materiálov.

Jednotlivé moduly a ich zameranie

Audition: Definuje dôležité požiadavky pre obsadzovanú pozíciu pomocou určenia kompetencií na pracovné miesto. Identifikuje ideálnych kandidátov, ich silné stránky, ktoré následne spája so zadefinovaným pracovným miestom a poskytne vhodné otázky pre pracovný pohovor. Vhodný ako podpora na Assessment centrum.

 

TeamScape: Zabezpečí efektívne fungovanie tímov, bez ohľadu na to, či sú zamerané projektovo, funkčne, či sú skutočné alebo virtuálne.

 

Leading Edge: Ukáže manažérovi aký prístup motivuje jednotlivca k čo najväčším výkonom.

 

Searchlight: Prináša prehľad najsilnejších stránok jednotlivca a jeho vplyv na organizáciu.

 

Work Preferences: Prináša prehľad kľúčových motivátorov a vplyvov pre plánovanie kariéry.

 

Strategic Leadership Review (SLR): Spojením osobnostného profilu so spätnou väzbou 360°predpovedá silné stránky manažérov a poskytuje ďalšie odporučenia pre rozvoj ich líderských schopností.

 

BackDrop: Umožňuje pripraviť sa na zmeny, ktoré trh prináša a na ich základe stanoviť akých ľudí potrebujete, ako ich budete rozvíjať, aby dosiahli ciele spoločnosti a konkurencie schopnosť na trhu.