Facet5 SLR

Facet5 SLR

Modul Strategických schopností lídra (dále jen SLR) je proces, který v sobě spojuje a kombinuje filozofii Facet5 osobnostního profilu, a tzv. techniky „360 ° hodnocení chování“, a to v přirozeném, snadno čitelném jazyku. Unikátní kombinace analýzy osobnosti a dat z techniky 360 ° se opírá o rozsáhlé databáze existujících leadership dat a o mocný prediktivní mechanismus, což znamená, že SLR analyzuje a předpovídá leadership chování a rozvoj jako žádný jiný nástroj.

Modul SLR shromažďuje informace o očekávaném chování zaměstnanců pomocí osobnostního profilu Facet5 a spojuje ho s aktuálním hodnocením chování (prostřednictvím SLR dotazníku) od kolegů, přímých nadřízených, podřízených a ostatních. Základ technik SLR je postaven na modelu Bernarda Basse o transformačním a transakčním Leadershipu:

 1. vytvoření vize
 2. stimulace prostředí
 3. správaní k lidem jako jednotlivcům
 4. sledování výkonu
 5. stanovení cílů
 6. poskytování zpětné vazby
 7. rozvoj kariéry

Souhrnná zpráva také ukazuje kvalitativní komentáře volného textu od hodnotitelů, což poskytuje další hloubku a přehled o tom, jak se chovají v práci.

Klíčové vlastnosti a výhody SLR

 • Založený na Facet5, nástroji pro měření osobnosti, který přesně popisuje, vysvětluje a předpovídá chování.
 • 360 ° dotazník založený na teorii transformačního a transakčního leadershipu.
 • Kombinace předpokládaného stylu vedení s přehledem hodnoceného výkonu zaměstnance.
 • Grafické shrnutí předpokládaného vs. skutečného výkonu s návodem na to, jak zajistit další rozvoj leadershipu.
 • Online propojení se sběrem dat z mnoha zemí světa.
 • SLR průzkum je používán v 10ti jazykových mutacích (výsledné zprávy v osmi)
 • Výsledky je možné ihned stáhnout pro jejich efektivní použití.