Facet5 BackDrop

Facet5 BackDrop

Facet5 backdrop je proces, který pomáhá definovat a porovnávat „současný“ a „ideální“ stav organizační nebo týmové kultury. Na základě průzkumu poskytuje detailní přehled toho, jak je daná organizace vnímána jako by ji chtěl vidět firemní management, zaměstnanci, zákazníci. Porovnává a analyzuje osobnostní profily těch, kteří jsou zodpovědní za vedení změn transformace firmy.

Modul Facet5 BackDrop

Facet5 backdrop provádí průzkumy týmu a organizační kultury, porovnává pohledy na to, jak je firemní prostředí „viděny a vnímané“ a to „jak by chtělo být viděny“ – z různých pohledů, interních a externích, včetně zpětné vazby od firemních zákazníků.

Backdrop tak identifikuje čtyři klíčové orientace: Change Agent (pro změnové), Transformer (transformační), Non- Aligned (v nesouladu) a Anchor (ukotvení). Kombinované výstupy těchto 4 směrů ukazují, kdo by mohl nejlépe vést změnu, kdo by mohl nejlépe vidět problémy s tím spojené a kteří zaměstnanci se v době firemní transformace mohou stavět k těmto změnám zády.

Klíčové vlastnosti a výhody modulu backdrop

 • Založený na Facet5, nástroji pro měření osobnosti, který přesně popisuje, vysvětluje a předpovídá chování.
  Webový sběr dat pro celosvětové použití.
  Jazykové mutace.
  Dotazník se skládá z 11 otázek, které mohou být zodpovězeny do 10 minut.
  Výsledky je možné ihned stáhnout pro jejich efektivní použití.
  Výsledné zprávy jsou v jazyce managementu, nikoli v žargonu, což umožňuje organizacím rychle uskutečnit změnu plánování.
  Facet5 Osobnostní profily mohou být dále použity pro trénink / coaching a osobní rozvoj.