Facet5 Audition

Facet5 Audition

Modul Audition je špičkový online nástroj, který umožňuje efektivní nábor zaměstnanců, identifikovat talenty a lépe se rozhodnout při výběru uchazeče při plánování nástupnictví.

Modul Audition ve Vaší firmě

Rozhodnutí o výběru kandidátů je často spojeno s komplexní sítí informací. Předchozí úspěchy kandidáta, jeho kompetence a technické znalosti je třeba objektivně posoudit. Ověřování referencí často přidává na složitosti celého procesu. Modul Facet5 Audition zefektivňuje způsob toho, jak přesně organizace definuje to, jaký typ kandidáta je nejvhodnější na danou pozici, jak má pracovat v týmu a co je také často podceňováno, jak zapadne do zavedené firemní kultury. Modul také poskytuje užitečné informace o tom, které osobní atributy kandidáta mohou napomáhat nebo bránit úspěchu na dané pozici, v týmu a v celé organizaci.

Klíčové vlastnosti a výhody modulu Audition:

  • Založený na Facet5, nástroji pro měření osobnosti, který přesně popisuje, vysvětluje a předpovídá chování.
  • Snadno čitelné zprávy pro efektivní rozhodování v náborovém procesu.
  • Webový sběr dat pro nejefektivnější a rychlou analýzu a následné vyhodnocení.
  • Výsledky jsou k dispozici v reálném čase k rychlému stažení a použití
  • Modul obsahuje „knihovnu“ šablon Audition, které lze využít
  • Usnadňuje proces konzistentního výběrového řízení a nastavení nových procesů, které jde snadno integrovat do těch stávajících. Manažerem poskytne návod na to, jak vést pohovory a smysluplně porovnat kvality vybraných kandidátů, včetně asistence při ověřování referencí.