Audition pre podporu rozvoja talentov

Spoločnosť GCap Media si zvolili Facet5 pre podporu ich stratégie rozvoja talentov. 

GCap Media je popredná britská komerčná rozhlasová skupina zastupujúca približne 30% z celkového komerčného rádiového priemyslu. GCap Media zahŕňa kultúru, kde zamestnanci môžu rásť a rozvíjať sa ako jednotlivci, plniť si svoje osobné potreby a napĺňať svoj podnikateľský potenciál. Tento záväzok je kľúčovou súčasťou ich výhernej talentovej stratégie, ktorá im umožňuje prilákať, udržať a rozvíjať najkreatívnejších a najtalentovanejších ľudí v priemysle.

Berúc do úvahy dôležitosť, ktorú spoločnosť GCap Media kladie pri výbere talentov,

sa skupina zapojila do partnerstva s konzultačnou spoločnosťou Maximum Performance, a spolupracujú v projektoch zameraných na porovnávanie talentov s cieľom budovať a posilňovať tímy a počet ich rozhlasových staníc.

Ako nástroj pri  projektoch bol použitý Facet5 Audition. Tento inovatívny nástroj je súčasťou sady produktov Facet5, jedného z najmodernejších a najpokročilejších dostupných testov v oblasti osobnosti.

Päť základných faktorov, ktoré nahliadajú na osobnosť sú  v súčasnosti široko akceptované ako základné stavebné kamene osobnosti. Sú to tieto:

• Vôľa (odhodlanosť, konfrontácia, nezávislosť)

• Energia (vitalita, spoločenskosť, prispôsobivosť)

• Náklonnosť (altruizmus, podpora, dôvera)

• Kontrola (disciplína, zodpovednosť)

• Emocionálnosť (napätie, pochopenie), ktorá interaguje s ostatnými štyrmi  a ovplyvňuje stabilitu, sebavedomie, a emocionálnu reakciu na podnety. 

Facet5 meria tieto faktory presne a rýchlo, aby poskytol čo najpresnejší a najľahšie aplikovateľný obraz individuálnych rozdielov v správaní. Facet5 Audition je produkt v rámci Facet5, ktorý na základe prieskumu identifikuje špecifický profil Facet5, ktorý je spojený s požiadavkami na správanie sa v  konkrétnej pracovnej „role“.

Spoločnosť Maximum Performance  požiadala riaditeľov a manažérov rozhlasových staníc, aby stanovili definíciu rolí pre niektoré kľúčové úlohy vrátane pozície riaditeľa staníc a úloh pre „On Air Talent“. Tento proces bol dôležitý pri identifikácii niekoľkých kľúčových charakteristík správania, ktoré sú potrebné na zlepšenie svojich šancí na úspech v tejto pracovnej úlohe a prostredí.

Pomocou Audition Facet5 sa potom definícia úlohy použila ako nástroj na porovnávanie talentov, aby sa zistilo, do akej miery „interní“ a „externí“ kandidáti „zapadajú“ do profilu,  a aby navrhli primeraný plán  riadenia a rozvoja talentov.

GCap pravidelne používa Facet5 Audition na účely koučovania. Viv Miles, vedúci oddelenia rozvoja výkonnosti spoločnosti GCap, komentoval tento nástroj a uviedol:

‘Skupina v minulosti používala 16PF a MBTI, ktoré sú menej užívateľsky prívetivé, vizuálne príťažlivé a praktické. Facet5 je na druhej strane mimoriadne dômyselný a užitočný. Najmä možnosti  koučovania  vo výsledkom reporte,  sú uvedené v ľahko zrozumiteľnom jazyku  aj pre manažérov a nielen pre psychológov. Zistili sme, že administratívna a technická podpora a pochopenie, ktoré nám vďaka maximálnemu výkonu v spojení s konzultačnými nástrojmi pomohlo s hladkým zavedením týchto nástrojov do podnikania. “

Skupina čoraz viac využíva celú škálu nástrojov Facet5 na nábor a rozvoj osobností s vysokým profilom a plánuje v tom pokračovať aj naďalej zvyšovaním počtu „akreditovaných používateľov“ nástroja v podnikaní, čím im pomáha, aby sa v budúcnosti  stali sebestačnejšími. 

Audition ako nástroj pre personálne agentúry

Rozšírte portfólio svojich služieb o sprostredkovanie osobnostného profilu kandidáta a ponúknite klientovi možnosť lepšie sa rozhodnúť. Zvýšte svoju úspešnosť až o 25%

Ako vám náš nástroj pomôže pri výbere?

Pri pohovoroch s kandidátmi môže byť manažér ovplyvňovaný vlastnými skúsenosťami z predchádzajúcich stretnutí alebo haló efektom. Pre personálnu agentúru je veľakrát ťažké presvedčiť manažéra, aby sa na uchádzača pozeral inak, objektívne. Výraznou pomocou môže byť osobnostný profil kandidáta spracovaný profesionálnym nástrojom. Používaním psychologického profilu Facet5 Audition pri výbere kandidáta ponúknete svojim klientom pridanú hodnotu a zvýšite úspešnosť výberu až o 25%.

  1. Nadizajnujte s vašimi klientami ideálny profil kandidáta. Cez definíciu obsadzovanej pozície priamo v systéme formou jednoduchých odpovedí, získajte konkrétnu predstavu o type osobnosti, ktorú hľadajú
  2. Kandidátom pošlite link na vyplnenie 20 min online testu
  3. Získajte porovnanie profilu kandidáta s ideálne nastaveným profilom

Čo získate používaním nástrojov vo vašej spoločnosti? 

  • Pridanú hodnotu vo forme zvýšenia úspešnosti vašich kandidátov a ocenenie vašej profesionality
  • Upresnenie zadania od klienta, ktoré zvýši efektivitu vašej služby  
  • Slovný opis kandidáta, jeho motivácie, čím dokážete predpovedať, či na pozícii obstojí
  • Percentuálne vyjadrenie zhody s pracovnou pozíciou
  • Zvýšenie zisku a zlepšenie reputácie vašej spoločnosti

Ako sa naučíte používať daný nástroj?

Ponúkame vám prakticky orientovaný tréning zameraný na podrobné vysvetlenie jednotlivých psychologických aspektov osobnosti, faktorov, subfaktorov, histórie vzniku Facet5 a tiež aplikácií, ktoré je možné používať v praxi. Po absolvovaní tréningu môžete plnohodnotne
používať Facet5 a budete plne authorizovaný na vstup do správy systému.

Vaše logo bude viditeľné na všetkých profiloch vami testovaných kandidátov.

Jóga a Facet5? Rozhodne!

Prispôsobivosť je kľúčovým benefitom nástroja Facet5. Je rovnako dobre využiteľný v korporátnom prostredí ako aj pre osobnostný rozvoj, čo počas rokov svojej praxe overil Dánsky Facet5 practitioner John Langford. Chcete sa dozvedieť ako John využil silu Facet5 na súkromnom yoga retreate aby pomohol ľuďom v ich ceste k sebaprijatiu a osobnému rastu? Čítajte ďalej!

Jóga, buddhist mindset, mindfulness a Facet5? Ideálna kombinácia!

John od začiatku svojej práce využíval Facet5 pri coachingu, team-buildingoch a ako nástroj výberu zamestnancov. Dokonale spĺňal jeho požiadavky na nástroj, ktorý by bol podložený výskumom, zobrazoval profil užívateľov na základe ich silných stránok a bol špecificky nadizajnovaný pre coachingovú prax. Okrem toho vo Facet5 objavil celú paletu skvelých nástrojov pre prácu s jednotlivcami aj skupinami, pomáhajúcich pri team-buildingoch a optimalizujúcich rekruitment proces.
Zistil, že teoretický základ Facet5 veľmi dobre korešponduje aj s princípmi práce vychádzajúcej z pozitívnej psychológie a je tiež vhodný pre jeho coachovanie v mindfulness (byť mysľou prítomný pri akejkoľvek činnosti, ktorú práve vykonávame) a osobnostnom rozvoji využitím budhistického zmýšľania (Buddhist mindset).

Johnovo využitie nástroja Facet5 mimo pracovného prostredia sa stalo tak účinným, že zorganizoval desaťdňový Jóga retreat, aby v plnej miere preskúmal jeho možnosti, so skupinou súkromných klientov, kombinujúc západné aj budhistické prístupy.

Jóga retreat v indickej Dharmasale

Desaťdňový retreat sa konal v Dharamsale, v Indii. Retreat bol otvorený všetkým jednotlivcom, ktorí si želali rozvíjať svoje vlastné sebavedomie a mechanizmy zvládania problémov v súkromnom alebo pracovnom živote. K dispozícii bolo desať miest a účastníci sa navzájom nepoznali.

SpotLight je ideálnym nástrojom pre rozvoj talentov a ľahko sa vkladá do každého programu založeného na sebauvedomení a vodcovstve. Je obzvlášť účinný pre veľké skupiny, ako je táto, a poskytuje rámec pre individuálny coaching.

Retreat sa skladal zo starostlivo naplánovaného mixu workshopov založených na údajoch zozbieraných z dotazníkov, prieskumov a samotného programu retreatu, s účelom pozrieť sa na osobné skúsenosti prostredníctvom emócií, myšlienok a činností. Plán, okrem iného, zahŕňal jógu, meditácie, diskusie na vybrané témy, stretnutia a prácu s budhistickými majstrami.

“Zameraním sa na sebauvedomenie bol každý účastník lepšie schopný riešiť svoje osobné ciele a výzvy.”

Každý účastník bol požiadaný, aby uviedol problémy, ktoré by chcel počas retreatu preskúmať. Uvedené problémy zahŕňali napríklad riešenie vzťahov v súkromnom aj pracovnom živote, rozhodovanie, vyrovnávanie sa s minulými činmi alebo udalosťami, zvýšenie schopnosti sústredenia sa na dôležité veci a ako sa vyhnúť ovládnutiu emóciami.

Pred začatím kurzu každá osoba vyplnila dotazník osobnosti Facet5 spolu s prieskumom každodenných výziev, s ktorými sa stretávajú. Dáta sa potom zhromaždili a naďalej sa zbierali počas desiatich dní retreatu z workshopov a aktivít, aby sa každému jednotlivcovi pomohlo dosiahnuť ich osobné ciele.

Jóga retreat sa začal na letisku v Kodani, kde sa skupina stretla a účastníci si boli navzájom predstavení prvýkrát. Každému bola pridelená rovnaká úloha: preskúmať aké emócie a myšlienky sa vynárajú počas cesty do prvého nočného ubytovania v indickom Amritsare. Prežívali stres? Úzkosť? Boli ich emócie negatívne alebo pozitívne? Ako na seba vzájomne reagovali? Ako sa vysporiadavali s výzvami spoznávania neznámych ľudí, neznámeho okolia a prežívania zážitkov?

Po príchode do retreat centra boli profily Facet5 prezentované ako súčasť prvého workshopu. Všetci boli ohromení ich presnosťou a veľmi nadšení vzťahmi medzi rôznymi témami, ktoré videli vďaka výslednej správe. Pre niektorých to bolo po prvýkrát, čo dostali takúto predstavu o svojich vlastných preferenciách a správaní a mohli sa okamžite stotožniť s výsledkami. Rámec Facet5 bol nevyhnutnou súčasťou retreatu, slúžil ako kľúč k tomu, aby každý človek lepšie porozumel sám sebe prostredníctvom poskytnutých údajov.

Počas celého pobytu bol systém SpotLight využívaný na podporu procesu coachingu, vyzývaním účastníkov k tomu aby pracovali naplno, ale zároveň aby riešili svoje frustrácie. Existujú určité podobnosti medzi tibetským budhizmom a pozitívnym psychologickým rámcom Facet5: myšlienka, že sme všetci schopní dosiahnuť náš plný potenciál. V tibetskom budhizme prichádza osvietenie k človeku, ktorý je schopný pozerať sa na pravdu, ktorá je za tým ako sa veci javia, a byť oslobodený od negativity tým, že sa nenechávame zamotať do vlastných myšlienkových pochodov. V tomto prípade „negativity“ súvisiacej s frustráciami a osobnými výzvami identifikovanými vďaka Facet5 a SpotLight.

“Jeho univerzálna príťažlivosť spočíva v základných pravdách, ktoré odhaľuje: skúma a vysvetľuje stavebné kamene osobnosti, ktoré robia každého človeka jedinečným.”

Ste zvedaví aký bol výsledok?

Všetkých desať účastníkov považovalo retreat za hodnotný a poučný zážitok. Všetci boli veľmi potešení, že sa mohli v priebehu kurzu stotožniť s výslednými správami a boli veľmi ohromení presnosťou a zrozumiteľnosťou Facet5. Niektorí uviedli, že by odporúčali Facet5 svojim vlastným organizáciám na profesionálny a osobnostný rozvoj a mnohí komentovali, že aj keď sa v minulosti stretli s inými nástrojmi na profilovanie osobnosti, Facet5 bol rozhodne lepší a prevyšoval všetky ostatné, ktoré predtým používali.

Zameraním sa na sebauvedomenie a pochopením základných vlastností svojej osobnosti, ktoré definujú naše reakcie, preferencie a správanie, bol každý účastník schopný lepšie adresovať svoje osobné ciele a výzvy. Dôkladné skúmanie interakcií s ostatnými a spôsob, akým sú tieto ovplyvnené našimi osobnosťami, im pomohlo riešiť problémy, ktoré zažívali vo vzťahoch v rámci pracoviska i mimo neho a všetci sa cítili lepšie schopní riešiť frustrácie a výzvy vo svojom živote.

Celý proces prispel k zlepšeniu komunikačných zručností, najmä poskytnutím rámca na pýtanie sa bez posudzovania a zamerania sa na oblasti rizika, frustrácie a rozvoja bez negativity alebo konfrontácie. Aj keď primárne zvyšoval chápanie seba a iných, pomohol účastníkom lepšie rozpoznať, využiť a riadiť svoje vlastné jedinečné štýly.

Tento jóga retreat bol tak úspešný, že John v súčasnosti plánuje sériu budúcich retreatov, ktoré budú naďalej používať Facet5, aby pomohli ľuďom pochopiť seba a svoje správanie.

Prečo je Facet5 tak efektívny?

Facet5 poskytuje rámec, ktorý umožňuje ľuďom preskúmať a posilniť svoje vlastné jedinečné vlastnosti. Je prezentovaný pozitívne a jeho presnosť je upokojujúca a umožňuje ľuďom, aby sa so zisteniami stotožnili veľmi rýchlo. John vždy používa Facet5, aby sa zameral na pozitíva, ukazujúc ľuďom, ako môžu pracovať na rozvoji stratégií zvládania a prekonávania problémov prostredníctvom svojich prirodzených silných stránok. Týmto spôsobom si ľudia môžu nájsť svoje vlastné riešenia a mať väčšiu vieru a dôveru v ich neustálu schopnosť pokračovať v napĺňaní svojho dlhodobého potenciálu.

Hoci Facet5 bol špeciálne navrhnutý na použitie na pracovisku, jeho univerzálna príťažlivosť spočíva v základných pravdách, ktoré odhaľuje: skúma a vysvetľuje stavebné kamene osobnosti, ktoré robia každú osobu jedinečnou a pomáha ukázať, ako tieto prvky ovplyvňujú reakcie, správanie a osobné interakcie. Poskytovaním jasnosti, pochopenia a sebauvedomenia pomáha ľuďom lepšie komunikovať, porozumieť druhým a rozvíjať správanie, ktoré vedie k realizovaniu vlastného potenciálu. Takýmto spôsobom je Facet5 rovnako dôležitý pre podporu mindfulness a osobnostného rozvoja, ako aj pre profesionálnu a organizačnú transformáciu.

O Johnovi Langfordovi

John je practitionerom Facet5 už šesť rokov, pričom ho využíva tak s obchodnými klientami v rámci team-buildingov, profesionálneho rozvoja a rekruitmentu, ako aj so súkromnými klientami pre osobný rozvoj a mindfulness. Vo svojej kariére pracoval ako predškolský učiteľ aj ako psychoterapeut s použitím kognitívnych terapeutických techník. Má magisterský titul v oblasti Verejnej politiky (spoločenské vedy), bakalársky titul v odbore Komunikácia a v Organizačnej psychológii a je kvalifikovaným NLP coachom. Jeho Facet5 family je Developer.

Príchod nového lídra do tímu

Príchod nového lídra do organizácie je často sprevádzaný očakávaniami o raste a dosahovaní výkonov v time alebo v organizácii. Integrácia nových lídrov do spoločnosti však môže byť finančne náročná, stresujúca pre obe strany a s nečakaným koncom.

Vyjasnenie vzťahov v tíme

Príchod nového lídra do organizácie je často sprevádzaný očakávaniami o raste a dosahovaní výkonov v time alebo v organizácii. Integrácia nových lídrov do spoločnosti však môže byť finančne náročná, stresujúca pre obe strany a s nečakaným koncom. Výkon v tímoch môže dokonca v určitom období poklesnúť. Prieskumom sa dokázalo, že poklesu je možné zabrániť, pokiaľ sa postupuje cez nižšie popísaný model obsahujúci 5 krokov.Tento model zaručuje lepšiu aklimatizáciu a rýchlejšie doisahnutie optimálnej atmosféry v time. Model sa dá používať na všetkých úrovniach organizácie.
Skryté výdavky pri výbereNa nahradenie lídra bežne potrebujete viac ako 150% platu. Do tohto nie šú započítané výdavky ako náklady na headhuntingovú agentúru, inzercia, reklama, assessment a testy, a prípadné náklady súvisiace s relokáciou lídra. K skrytým výdavkom patria aj náklady personálneho oddelenia a strata výkonu tímu. Veľakrát sa ukazuje, že seniorný manažér nie je schopný obsiahnuť kultúru danej inštitúcie, hoci má vedomosti aj znalosti v danej problematike. Veľmi dôležitou súčasťou výberu senior manažéra je presvedčiť sa, či je tým správnym kandidátom.Prechodný cyklus zmeny lídrovPo prvotnom šoku, spôsobenom zmenou lídra, sa ľudia začnú pýtať: “Ako ma táto zmena ovplyvní?” “Aký človek je tento líder?” “Ako sa veci okolo mňa zmenia?” Otázky súvisia s neistotou, ktorá má vplyv na šírenie klebiet a pokles výkonu.

V tomto bode dochádza k tomu, že priaznivá úroveň stresu ( ktorá pozitívne ovlyvňuje výkon) sa nebezpečne zvyšuje a začne brániť zamestnancom zacieliť sa na výkon a prácu.

Po príchode nového lídra je produktivita zamestnancov najmenšia. Na to, aby ľudia urobili prvý dojem, každý sa snaží správať inak ako bežne a taktiež na lídra je väčší tlak zvládnuť zmenu a nadviazať vzťahy.

Skrátenie prechodného cyklu je možné dosiahnuť pomocou týchto krokov: 
Krok 1: Predstavenie modelu

Celý process začína zoznámením sa s novým prichádzajúcim lídrom, aby mu boli objasnené ciele modelu a predstavený nástroj Facet5. Líder si prostredníctvom online dotazníka urobí osobnostný test Facet5 Profile.

Cieľom prechodného procesu je adresne ukázať všetkým zamestnancom ako bude fungovať tím a na čo by sa mal zamerať a na čo sa zacieli v budúcnosti. Líder dostane jedinečnú šancu vidieť svoj tím priamo pri práci. Musí byť pripravený aj na niektoré otázky priamo na telo.

Krok 2: Assessment použitím Facet5

Facet5 sa opiera o psychológiu Big5. Používa sa viac ako 20 rokov a využívajú ho popredné spoločnosti vo svete. Svojím konceptom je zameraný priamo na pracovný proces a dodáva nevyhnutné informácie ako byť efektívny v práci.

Každý v tíme prejde 15 minútovým online assessmentom Facet5 a následne dostane počas individuálneho sedenia informácie ohľadom svojej osobnosti. “Počas spätnej väzby sa zameriavame na to, aby mu každý porozumel. Taktiež sa pýtame otázky o jeho predstave o práci v tíme a ako mu môže nový líder pomôcť, aby bol efektívnejší a spokojnejší. Odpovede sumarizujeme, ale pritom zachovávame anonymitu.” objasňuje Debora Wolf, certifikovaná koučka Facet5.

Príklady otázok: Kto je nový človek v tíme? Ako to ovplyvní moju momentálnu pracovnú pozíciu? Bude moja pozícia dôležitá? Bude vadiť, ak odídem z kancelárie skôr? Čo si predstavuje pod produktivitou a efektivitou? Ako ma bude hodnotiť?Krok 3: Líderský Feedback

Konzultanti sa stretnú s novým lídrom, aby mu predstavili Facet5 a aj otázky členov tímu a tiež ich obavy. Tu nastáva čas, kedy si nový líder naozaj uvedomí, že je členom nového tímu a začne byť vnútorne angažovaný. Okrem toho zistí, s čím sa jeho tím momentálne zaoberá a získa o ňom jasnú predstavu.

Diskusia pomáha novým lídrom prehodnotiť ich názory voči názorom tímu. S týmito vedomosťami líder môže začať jasnejšie vidieť, aké výzvy ho čakajú.

Krok 4: Stretnutie s tímom

Facet5 obsahuje samostatný model tímovej správy, ktorá sa nazýva TeamScape; kópiu dostane každý z členov tímu. Tímové stretnutie je naplánované krátko po tom, ako nový líder nastúpi na svoje miesto.

Stretnutie začína krátkou sumarizáciou profilov v tíme. Potom silné stránky a veci, ktoré môžu byť pre druhých konfrontačné. Následne sa ukazuje dynamika tímu, jeho sila, kultúra v time, aké sú vzťahy a ako s nimi pracovať.

Príklad: Výsledky ukazujú, že tento tím je sociálny a altruistický a má rád brainstormingové riešenia alebo riešenia, na ktorých participoval celý tím. Ďalej ukazuje, že vela času venuje hodnoteniam a hľadaniu najlepšieho možného riešenia.

Môžeme predpokladať, že sa ťažko rozhodujú, iba jeden člen tímu je decision maker a strácajú záujem, keď majú niečo implementovať. Zobraním týchto faktov do úvahy, líder tohto tímu bude mať kľúčovú rolu v rozhodovacom procese.

Model tiež používa „konfliktný dotazník“ (aut.Thomas Kilman), na základe ktorého predpokladá, ako ktorý člen tímu rieši problém a správa sa v konfliktnej situácii. Spolu s týmto modelom môže facilitátor ukázať správanie sa členov tímu v diskusii pri súhlasnom stanovisku a nesúhlasení. Nový líder dostáva informáciu ako sa ľudia správajú, keď s ním nesúhlasia. Potom môže byť pripravený na rozdiely medzi členmi tímu.

Následne sa pozornosť sústredí na budovanie silných stránok tímu a na výzvy, ktoré ho čakajú. Pri príprave na stretnutie boli členovia tímu požiadaní, aby si pripravili, čo robia dobre (čo im utkvelo zo spätnej väzby z Facet5) a tiež, aby identifikovali svoje problémové oblasti. Na problémové oblasti sa nalepí nálepka: „Výzvy pracujú pre mňa“ a identifikujú sa oblasti pre rozvoj, na ktorých sa bude pracovať. Nakoniec sa líder vyjadrí ako pomôže každému členovi dosiahnuť ciele a pracovať efektívne.

Členovia tímu sú pozbudzovaní, aby sa vyjadrili ku každému bodu zoznamu. Zvyčajne to prispieva k otvoreniu komunikácie a dôvery. Celé stretnutie sa spracuje a zanesie do dokumentu, ktorý sa nazdieľa.

Krok 5: Follow Up

Novému lídrovi odporúčame, aby 90 dní po tímovom workshope inicioval ďaľšie stretnutie, kde sa dokument silných stránok a výziev updatuje. Používanie tejto techniky prispieva k budovaniu dôvery a zacieľuje sa na tímovú prácu a jej cieľ. Revidovaním dokumentu ľuďom meniť ich zaužívané správanie.

Tento process rýchlo integruje lídra do tímu a zlešuje jeho funkcionalitu a efektivitu. Rozvíja porozumenie medzi členmi tímu a dáva odpoveď ako ľudia pracujú. Líder má možnosť vidieť silu tímu a lepšie nasmerovať jeho rozvoj.

Nakoniec TeamScape používa jednoduchý jazyk, ktorému každý rozumie a na základe ktorého chápe preferencie a osobitý štýl jednotlivých členov tímu. Takýmto spôsobom sa pracuje aj so spätnou väzbou, čím sa prispieva k vytvoreniu vysoko efektívnych a funkčných tímov.

Klienti potvrdzujú, že toto riešenie im zlepšilo správanie sa v tímoch už v prvých 6 mesiacoch po príchode nového lídra. Spätná väzba od lídrov je veľmi pozitívna, keďže im dáva znalosť o jednotlivých členoch tímu a jeho fungovaní.

Integrácia Sales tímov

Firma Hitachi vďaka Facet5 získala zaangažovaný obchodný tím, ktorý vie efektívne spolupracovať a každý predajca si uvedomuje svoje silné stránky, ktoré vie použiť pri predaji.

Hitachi úspešne používa TeamScape

Hitachi požiadal Facet5 UK, aby vybudovali a oživili predajný tím. „Našou prvou úlohou bolo spojiť dve skupiny“ hovorí Wendy Capelin, Hitachi Capital UK´s HR, výcvik a vybavenie manažérov. „Pôvodne tu boli dva predajné tímy: vnútorný rozvoj obchodu a predaj v teréne. Interný tím bol nesmierne uspešný a potreboval užšie spolupracovať s ich kolegami v teréne, tak sme ich reštrukturalizovali a spojili.“
„Hneď od začiatku si musíte osvojiť pracovné metódy a kultúru nového tímu“. To bolo kľúčovou úlohou novozvoleného vedúceho predaja. Tento projekt sa konal v súvislosti so všeobecným cieľom Hitachi: zaviesť štruktúrované plány rozvoja pre jednotlivcov a tímy. Zrejme to bolo dôležité v jeho vlastnom záujme, a preto, že by to mohlo podporiť plánované nástupníctvo.“
Prečo si Hitachi vybral Facet5?
„Jednoduché“ hovorí Wendy. „Potrebovali sme spôsob ako získať informácie, na ktorých by sme založili tím a rovíjali jednotlivcov bez toho, aby sme museli spoznať veľa rôznych zložitých nástrojov. Facet5 nám to umožnil. Má moduly, ktoré môžu byť použité na rozvoj jednotlivca a TeamScape nám poskytol ako vyriešiť problémy skupiny jednoducho a rýchlo. Najskôr sme spustili pilotný projekt.RIEŠENIE

HR tím mal obmedzené skúsenosti s používaním Facet5 a spustením projektov TeamScape. Rosemary Cope zodpovedná za používanie nástrojov komentuje: “ Wendy nás požiadala o pomoc s pilotným projektom, ale pokiaľ by uspel, tak sme si boli istí, že ho začneme používať aj pre iné tímy. Úspech projektu spočíval v štyroch krokoch:
1. Pol dňová facilitácia na tému osobnosť, jej dôležitosti pri obchode a predstavenie modulu Facet5. Tím reagoval rýchlo, pretože predajcovia majú tendenciu byť si veľmi dobre vedomí tak silných stránok ako aj osobných problémov pri predaji.

2. Správa ohľadom Facet5 a spätná väzba jednotlivcom
3. Jednodňový workshop postavený na výsledkoch tímu TeamScape vrátane niekoľkých tímových aktivít.
4. Zjednodušené stretnutie, v ktorom tím vypracoval kolektívne poslanie a osobné ciele, ktoré vyplynuli z Teamscope workshopu, kde sa definovala misia, vízia a silné stránky tímu pre podnikanie.

VÝSLEDOK
„Dosiahli sme to, čo sme chceli dosiahnuť v projekte,“ hovorí Rosemary Cope, ktorá prezentovala výsledky senior tímu v Hitachi. „Čo mi pomohlo v mojej práci,“ hovorí Wendy. „Otvorila oči niektorých členov rady ohľadne psychológie v práci. Mať víziu a ciele je prvým krokom. Tím ich musí teraz realizovať. Ciele sú premietnuté do mesačného programu tímu a tvoria základ individuálnych rozvojových plánov vytvorených počas procesu riadenia výkonnosti. Výsledky spoločnosti Facet5 identifikovali niektorých kľúčových jednotlivcov, ktorí sa môžu stať lídrami. Nakoniec, úspech sa premietol do výkonu celého tímu. Po takých veľkých zmenách sme očakávali, že výkonnosť bude mierna, ale tím zdvihol svoje výsledky o 5 %.

ČO ĎALEJ
Hitachi Capital teraz používa Facet5 s riadiacimi manažérmi v celej organizácii, ktorá je prepojená s tímovými workshopmi a dvaja ľudia z tímu HR sú akreditovaní v použití Facet5. Wendy hovorí: „Na celý projekt som dostala len pozitívnu spätnú väzbu.“ Facet5 sa úspešne používa doteraz.

Protiklady sa priťahujú alebo vrana k vrane sadá?

Hovoríme „protiklady sa priťahujú“, ale je to naozaj pravda? A čo tak „ vrana k vrane sadá“? Na základe výsledkov našej osobnosti v profilovom prieskume platí: protiklady sa priťahujú – teda väčšinu času.

Facet5 v súkromnom živote

Myšlienka štúdie vznikla medzi delegátmi Facet5, ktorých zaujimalo, ako ich osobnostné profily ovplyvňujú výber partnera. Aj napriek tomu, že Facet5 bol pracovný nástroj, bolo pre nich zaujímavé zistiť, aký profil majú ich partneri, hlavne keď objavovali správanie spojené s určitými faktormi.Pre účely štúdie sme skúmali 173 profilov párov a porovnali ich s rovnakým počtom náhodne vybratých párov zo širokej databázy a študovali rôzne aspekty ich správania. Pre uistenie, že budú výsledky čo najpresnejšie, museli byť dáta očistené od chýbajúcich informácii a nahradené podobnou vzorkou. Všetky surové dáta boli potom prepočítané, aby sa mohol uskutočniť výskum, ktorý nesmel byť ovplyvnený rôznymi merítkami, ktoré boli pri vyberaní použité. Štúdia potom sledovala to, ako sú si partnerské profily a profily náhodne vybrané, podobné. Facet5 skúma 5 rôznych veličín. Vôľa ovplyvňuje ľudskú snahu a odhodlanie; energia je sociálnosť subjektu a potreba byť v spoločnosti iných. Náklonnosť má na starosti dôveru a vzťahy, kým kontrola reflektuje ľudskú potrebu zapájať sa do vecí ktoré sa dejú naokolo, ich organizáciu a štruktúru. Emocionálnosť zastrešuje ľudskú odozvu na okolitý svet, náš vnútorný hlas, nesie zodpovednosť za vyššie spomenuté kategórie a rozhoduje o našej reakcii na okolie.Takže keď sa dostaneme k láske, ktoré proťajšky spôsobia prelet iskier v tom dobrom a ktoré sú odsúdené k fiasku? Po analýze dát sa zistilo, že medzi jednotlivcami v pároch sú dosť veľké rozdiely, väčšie ako v náhodne vybraných pároch. Inak povedané, ľudia ktorí si vybrali, že budú spolu vo vzťahu, sú si častejšie rozdielni, čo sa základných ľudských vlastností týka ako akékoľvek náhodné párovanie. Vo väčšine prípadov dáta ukazujú že úspešné vzťahy sú častejšie medzi ľuďmi s odlišnými osobnosťami. Introverti dobre vychádzajú s extrovertmi, veľmi organizovaní zase inklinujú k súladu s tými chaotickejšími. Kreatívni a chaotickí medzi nami uvítajú trochu poriadku a tí, ktorým nerobí problém robiť zásadné rozhodnutia ocenia trochu menej presvedčenia. Tieto rozdiely samozrejme môžu spôsobiť frustráciu, ale často sú takýto rozdielni ľudia kompatibilní.

Každopádne, dáta vykazujú jednu dôležitú výnimku. Je jeden aspekt našich charakterov, ktorý musí byť vo vzťahu aspoň podobný a to je náklonnosť. Pravdepodobne nie je prekvapujúce, že to, ako my vidíme naše vzťahy s inými, dosť zavažuje. Niekto starostlivý a nápomocný môže ťažko chápať niekoho kto len tak niekomu nepomôže alebo je dosť cynický, čo sa iných ľudí týka. Náklonnosť je veľmi o našom zmysle pre férovosť, toho, čo tvorí sociálna spravodlivosť; pokiaľ dvaja ľudia s nízkym skóre alebo vysokým skóre budú spolu vychádzať v poriadku, dvaja ludia s rozdielnym skóre budú prikladať rôzny význam ich vzťahom.

Je dosť možné že náklonnosť by mala menší dopad na vzťah na pracovisku, keďže osobné puto nie je také dôležité, ale môže hrať rolu v tom ako rýchlo naviažeme kontakty, vzťahy a dôveru medzi kolegami. Ľudia s rôznou náklonnosťou by podľa týchto dát mali menej harmonické vzťahy ako páry ktoré majú rôzne skóre v ostatných kategóriách. Aj keď pracovné vzťahy nie sú také isté ako vzťahy osobné, je veľa aspektov, ktoré sú podobné a pochopenie ako rôzne typy osobností na seba vzájomne pôsobia môže byť len pozitívne pre tímy a jednotlivcov nápodobne.

Aj keď naša osobnosť môže byť rozdielna od tej, ktorú má náš partner alebo naši kolegovia, zásadné sú naše hodnoty a naše zdieľané pohľady na život naokolo a ako vnímame ostatných. To môže vytvoriť alebo pokaziť vzťah, náš zmysel pre férovosť a náš základný rebríček sociálnych hodnôt. Čiže aj keď veľa rozdielov môže zlepšiť naše vzťahy a udržať ich, nie všetky protiklady sa priťahujú.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Rozhovor s koučkou Evou Pilarčíkovou