Blog

Audition ako nástroj pre rozvoj talentov

GCap Media zastupuje približne 30% z celkového komerčného rádiového priemyslu v Británii. Prečo si zvolili Audition ako podporu pre rozvoj talentov? Čítajte ďalej!

helena-lopes-PGnqT0rXWLs-unsplash

Audition ako nástroj pre personálne agentúry

Rozšírte portfólio svojich služieb o sprostredkovanie osobnostného profilu kandidáta a ponúknite klientovi možnosť lepšie sa rozhodnúť. Zvýšte svoju úspešnosť až o 25%.

christina-wocintechchat-com-LQ1t-8Ms5PY-unsplash

Jóga a Facet5? Rozhodne!

Prispôsobivosť je kľúčovým benefitom nástroja Facet5. Je rovnako dobre využiteľný v korporátnom prostredí ako aj pre osobnostný rozvoj. Chcete sa dozvedieť ako John využil silu Facet5 na súkromnom yoga retreate aby pomohol ľuďom v ich ceste k sebaprijatiu a osobnému rastu? Čítajte ďalej!

kike-vega-F2qh3yjz6Jk-unsplash

Príchod nového lídra do tímu

Príchod nového lídra do organizácie je často sprevádzaný očakávaniami o raste a dosahovaní výkonov v time alebo v organizácii. Integrácia nových lídrov do spoločnosti však môže byť finančne náročná, stresujúca pre obe strany a s nečakaným koncom.

markus-spiske-QozzJpFZ2lg-unsplash

Protiklady sa priťahujú alebo vrana k vrane sadá?

Hovoríme „protiklady sa priťahujú“, ale je to naozaj pravda? A čo tak „ vrana k vrane sadá“? Na základe výsledkov našej osobnosti v profilovom prieskume platí: protiklady sa priťahujú – teda väčšinu času.

narubono-qwCrO1uEJ8k-unsplash

Integrácia Sales tímov

Firma Hitachi vďaka Facet5 získala zaangažovaný obchodný tím, ktorý vie efektívne spolupracovať a každý predajca si uvedomuje svoje silné stránky, ktoré vie použiť pri predaji.

perry-grone-lbLgFFlADrY-unsplash