Akreditačný worshop Facet5

Viete ako vytvoriť naozaj excelentný tím? Ako vybrať do tímu skutočne najvhodnejšieho kandidáta? Potrebujete vo vašej spoločnosti alebo u klienta zlepšiť komunikáciu a štandardné metódy zlyhávajú?

 

Staňte sa expertom na zhodnotenie osobnosti s Facet5! 

 

Pridajte sa ku komunite najlepších personalistov, koučov, trénerov a konzultantov, ktorí vedia svojim klientom priniesť hmatateľné výsledky. Facet5 využíva silu osobnosti, podporuje spoločnosti k využívaniu plného potenciálu ľudských schopností a riadeniu investovaného kapitálu do ľudských zdrojov.

 

Facet5 patrí k najmodernejším nástrojom merania ľudského potenciálu v súčasnosti. Opiera sa o najnovšie poznatky z oblasti psychológie a teórie “Big 5”, ktorá je používaná organizáciami a konzultantmi po celom svete. 

 

Aby ste boli schopní plne využívať funkcie tohoto nástroja, ponúkame vám akreditačný workshop, kde vás naučíme ako z neho urobiť motor rastu vašej firmy prostredníctvom podpory ľudského potenciálu.

Obsah akreditačného workshopu:

Praktické, dvojdňové certifikačné školenie, zamerané na detailné vysvetlenie fungovania Facet5.

 

Poskytneme vám podrobný výklad psychologických aspektov osobnosti, faktorov a subfaktorov, ktoré ovplyvňujú jej formovanie a tiež informácie z histórie vzniku Facet5.

 

Naučíme vás používať aplikácie, ktoré budete následne môcť aktívne užívať v dennej praxi pri vzdelávaní a vedení vašich zamestnancov.

Program akreditačného workshopu:

 • Teória ‘Big 5’
 • Detailné vysvetlenie faktorov a subfaktorov
 • Kombinácie jednotlivých faktorov a význam pre vysvetlenie profilu osobnosti
 • Reliabilita a validita Facet5 v porovnaní s ostatnými nástrojmi
 • Praktický nácvik dávania spätnej väzby
 • Využívanie jednotlivých modulov: Audition, Backdrop, Strategic Leadership Review a TeamScape

Po absolvovaní akreditácie budete:

 • Rozumieť teórii osobnosti ‘Big 5’
 • Schopní správne interpretovať 5 kľúčových faktorov osobnosti
 • Pripravení dať kvalitnú spätnú väzbu a odpovedať na kľúčové otázky
 • Získate prehľad o aplikáciách Facet5 pri výbere kandidátov, vytváraní tímov a ich rozvoji
 • Získate prístup do Facet5 systému, ktorý zahŕňa online zdroje, prípadové štúdie a prístupy k aktuálnym výskumom
 • Získate vlastný Facet5 profil!

Termín a miesto akreditačného workshopu:

Najbližšiu akreditáciu pre vás práve pripravujeme. O termíne a mieste vás budeme informovať čoskoro.

Cena akreditačného workshopu:

250,- € s DPH

(cena zahŕňa: materiály, váš osobnostný test Facet5, spätnú väzbu k osobnostnému profilu, občerstvenie)